MİLLİ SİSTEM SMS

Millisistem.com Kurumsal Toplu SMS Sistemi

05345666161

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2014 MİLLİ SİSTEM SMS, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.